WYRÓŻNIENIE DLA OLIWII!


Miło nam poinformować, że nasza wychowanka Oliwia Sokoła, otrzymała wyróżnienie podczas XXI Wojewódzkich Prezentacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży w Gliwicach. Jak piszą organizatorzy imprezy: „Wojewódzkie Prezentacje Artystyczne Dzieci i Młodzieży to najwspanialsza impreza i okazja dla młodych muzyków i tancerzy z naszego województwa, którzy chcą pokazać się światu! Coroczna impreza obejmująca swoim zasięgiem całe województwo, organizowana od 21 lat przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach. (…)

Celem imprezy jest konfrontacja dokonań solistów, zespołów muzycznych i zespołów tanecznych działających w placówkach oświatowych, kulturalnych oraz wychowania pozaszkolnego. Prezentacje Artystyczne stają się inspiracją do twórczych poszukiwań nowych form i środków wyrazu artystycznego, rozwijania u młodzieży wrażliwości estetycznej na sztukę muzyczną i taneczną.”

Gratulujemy serdecznie Oliwi i jej nauczycielce, pani Małgorzacie Nowak.

  • 8 May 2019
  • 0