WAŻNA INFORMACJA


Rodzice wychowanków zapisanych do kół zainteresowań na rok szkolny 2019/2020 proszeni są aby zgłosić się do konkretnego nauczyciela prowadzącego zajęcia od września (pierwsze dwa tygodnie) w celu ustalenia harmonogramu zajęć w czasie roku szkolnego. Harmonogram pracy nauczycieli zostanie podany w pierwszym tygodniu września.

Informujemy , że do kół tanecznych prowadzonych przez p. Annę Wantuch w Karbiu jest już brak wolnych miejsc. Osoby zainteresowane zajęciami proszeni są aby kontaktować się w późniejszym terminie (koniec września).

Są jeszcze wolne miejsca w  Bytomiu – Miechowicach.

  • 28 August 2019
  • 0