UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA EPIDEMII KORONOWIRUSA


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

W związku z panującą na świecie epidemią koronowirusa SARS-CoV-2- na zajęciach wychowawczo-dydaktycznych  w tym tygodniu zostaną z dziećmi przeprowadzone pogadanki dot. higieny, skutecznego mycia rąk, ochrony podczas kaszlu i kichania.

– prosimy o nie przysyłanie na zajęcia dzieci przeziębionych

– osoby, które powróciły z terenów występowania koronowirusa i mają objawy grypopodobne proszone są o powiadomienie najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

– rodzicom dzieci do 8 roku życia  w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,Dz.U. 2017, poz. 1368)

– bieżące informacje dostępne są na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia

– infolinia Ministerstwa Zdrowia – 800 190 590

Więcej szczegółów w Informacji GIS  02-MEN-koronawirus szkoła_27.02.2020_ostateczna

Dyrektor MDK 2

Joanna Prus-Kaczkowska

  • 2 March 2020
  • 0