Kształcenie na odległość w przedszkolach,szkołach i placówkach oświatowych do 10 kwietnia br.


Komunikat

Szanowni Rodzice i Wychowankowie,

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020r.poz.493)  informuję, że od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020r. :

  1. Przygotowaliśmy specjalną ofertę z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość i zamieściliśmy ofertę na naszej stronie internetowej www.mdk2.bytom.pl  w zakładce  E-zajęcia.
  2. Oferta zajęć podzielona jest na cztery działy EDUKACJA, MUZYKA, SZTUKA, SPORT. W zakładkach zamieszczone są arkusze propozycji zajęć zdalnych poszczególnych kół zainteresowań.
  3. Udział w  zajęciach zdalnych  jest dobrowolny i nieobowiązkowy.
  4. Każdy nauczyciel domu kultury przygotował ofertę zajęć dostosowaną do specyfiki swoich kół zainteresowań  oraz zaproponował  sposoby  komunikowania się z Rodzicami  i  swoimi wychowankami  np.  telefon , mail, komunikatory, wiadomości  sms, lekcje on-line.
  5. O sposobie realizacji E-zajęć  i zastosowanych metodach pracy decyduje nauczyciel poszczególnych zajęć kół zainteresowań, biorąc pod uwagę możliwości psychofizyczne wychowanków  do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego, ograniczeń wynikające ze specyfiki zajęć, oraz z dostępu do sprzętu komputerowego i Internetu.

 

 

Joanna Prus-Kaczkowska

Dyrektor MDK nr 2

Informacja dla Rodziców i Wychowanków

  • 26 March 2020
  • 0