WYNIKI VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ POD PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA.


Drodzy Uczestnicy VIII – go Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Patriotycznej pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Prezydenta Miasta Bytomia

Mariusza Wołosza, w imieniu organizatorów: Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu, Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu oraz Stowarzyszenia – Ligi Kobiet

Nieobojętnych – z całego serca dziękujemy za tak liczne zgłoszenia i ogromne zaangażowanie w przygotowanie do konkursu dzieci i młodzieży oraz kultywowanie tradycji śpiewania pieśni i

piosenek patriotycznych. Gratulujemy wszystkim uczestnikom udziału, ale szczególne wyrazy uznania należą się laureatom nagrodzonym i wyróżnionym, wybranym z grona 286 osób! Komisja

miała bardzo trudne zadanie, ale dzięki nagraniom można było wracać do poszczególnych wykonań i wnikliwie oraz wielokrotnie przesłuchać zgłoszonych uczestników. Wszyscy byliście cudowni i

niepowtarzalni w swych talentach muzycznych. Konkurs został dofinansowany ze środków Gminy Bytom i sponsorów: – Pani Halina Bieda – senator Rzeczypospolitej Polskiej, – Pan Maciej

Bartków – radny Rady Miejskiej w Bytomiu, – Stowarzyszenie Spełniamy Dziecięce Marzenia – działające w Szkole Podstawowej nr 45, – Rada Rodziców – działająca w Szkole Podstawowej nr 45 w

Bytomiu. Dzięki Nim mogliśmy nagrodzić, aż 49 osób.

Informujemy, że zwycięzcy są zobowiązani do przesłania w wiadomości e- mail z danymi niezbędnymi do przesłania dyplomu i nagrody, z adresu mailowego z którego wysłane zostało zgłoszenie,

na adres sp45bytom@gmail.com , nie później niż w terminie 7 dni od pojawienia się wyników na stronie Organizatorów konkursu (09.11.2020).

Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym, istnieje możliwość osobistego odbioru nagrody i dyplomu u Organizatorów. Nieprzesłanie danych niezbędnych do wysyłki nagrody, w

terminie o którym mowa wyżej, lub przesłanie wiadomości do Organizatorów z brakującymi danymi – będzie jednoznaczne z rezygnacją z nagrody.

Nagrody niewydane w konkursie pozostają do dyspozycji Organizatorów. Organizator komisyjnie spakuje nagrody i dyplomy (co zostanie ujęte w protokole przyznanych nagród). Organizator

bierze odpowiedzialność za nagrody tylko do momentu nadania przesyłki na poczcie.
Z wyrazami szacunku
Organizatorzy

PODSUMOWANIE —>Podsumowanie konkursu

GRATULACJE PREZYDENTA BYTOMIA—>https://drive.google.com/drive/folders/1JuNhxuONwxAOiYy4bK9Q4zcYN7GqeuCY?usp=sharing

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA OBRAD JURY—–>Protokół z posiedzenia obrad JURY

  • 9 November 2020
  • 1