Organizacja zajęć w okresie od 18 stycznia do 31 stycznia 2021r.


         Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 informuje, że

 w okresie od 18 stycznia do 31 stycznia 2021r.   zajęcia odbywające się w grupach będą nadal kontynuowane w formie zajęć zdalnych.

Ponadto dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć stacjonarnych  realizowanych indywidualnie z wychowankiem ( nauczyciel / 1 uczeń) przy  zachowaniu  reżimu sanitarnego, wewnętrznych procedur  oraz wytycznych MEN,MZ,GIS.

Zajęcia stacjonarne prowadzone  indywidualnie  z wychowankiem  realizowane  będą     w siedzibie MDK nr 2 , w oddziale zamiejscowym- „Muza”  Spółdzielni Mieszkaniowej  w Miechowicach oraz SP 45.    

  • 18 January 2021
  • 1