6 H WYTRWAŁEJ PRACY I…


Dziś nie napiszę wiele, może tylko to, że jestem przeszczęśliwa, że wytrwałość i pracowitość Kasi, jej wyobraźnia i siła twórcza sprawiły, że jej projekt został dziś ukończony i może tutaj ujrzeć światło dzienne 🙂 p. Ewa, Koło Klub z wyobraźnią

  • 19 March 2021
  • 1