MISTRZOSTWA ŚLĄSKA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH RUGBY TAG


Impreza odbyła się w dniu 22.09.2017 roku na terenie Ośrodka Sportowego Nadzieja Bytom w Karbiu. Współorganizatorem tego turnieju był UKS KARB przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu.

W rywalizacji wzięło udział 29 drużyn z województwa śląskiego, m.in. z Sosnowca, Bytomia i Częstochowy.

Turniej rozegrano w przyjaznej atmosferze, wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe medale, na najlepsze drużyny  czekały puchary, zaś wszyscy uczestniczący w turnieju otrzymali słodkie  upominki.

Klasyfikacja:

Klasa IV

                                        GRUPA A
L.p.        
1 SP 22 CZĘSTOCHOWA 2:2 0:5 1pkt. 2:7
2 SP 38 SOSNOWIEC 2:2 0:5 1pkt. 2:7
3 SP 40 SOSNOWIEC II 5:0 5:0 6pkt. 10:0

 

                                        GRUPA B
L.p.        
1 SP 6 BYTOM 1:5 6:2 3pkt. 7:7
2 SP 40 SOSNOWIEC I 5:1 5:1 6pkt. 10:2
3 SP 9 BYTOM 1:5 2:6 0pkt. 3:11

 

                                        GRUPA C
L.p.        
1 SP 21 BYTOM 0:5 0:5 0pkt. 0:10
2 SP 52CZĘSTOCHOWA 5:0 2:1 6pkt. 7:1
3 SP 21 SOSWNOWIEC 1:2 5:0 3pkt. 6:2

 

                                        FINAŁ KLAS IV
L.p.        
1 SP 40  SOSNOWIEC I 6:1 3:4 3pkt.9:5
2 SP 52 CZĘSTOCHOWA 1:6 2:8 0pkt.3:14
3 SP 40  SOSNOWIEC II 8:2 4:3 6pkt.12:5

 

KLASYFIKACJA KLAS IV

MIEJSCE NAZWA DRUŻYNY PUNKTY
I SP 40  SOSNOWIEC I 6pkt.12:5
II SP 40  SOSNOWIEC II 3pkt.9:5
II SP 52 CZĘSTOCHOWA 0pkt.3:14
IV SP 6 BYTOM 3pkt.7:3
V SP 21 SOSNOWIEC 3pkt. 6:2
VI SP 38 SOSNOWIEC 1pkt.2:7
VII SP 21 BYTOM 3pkt.6:2
VIII SP 22 CZESTOCHOWA 1pkt.2:7
IX SP 9 BYTOM 0pkt.3:11
     

 

 

Klasa V

                                        GRUPA A
L.p.        
1 HEGEMON 0:5 0:4 0pkt. 0:9
2 SP 21 SOSNOWIEC 5:0 4:3 3pkt. 9:3
3 SP 6 BYTOM 3:4 4:0 3pkt. 7:4

 

                                        GRUPA B
L.p.        
1 SP 29 SOSNOWIEC 0:2 1:0 3pkt. 1:2
2 SP 40 SOSNOWIEC 2:0 2:0 6pkt. 4:0
3 SP 38 SOSNOWIEC 0:2 0:1 0pkt. 0:3

 

                                        GRUPA C
L.p.        
1 SP 9 BYTOM 1:8 0:2 0pkt. 1:10
2 SP 22CZĘSTOCHOWA 8:1 6:0 6pkt. 14:1
3 SP 21 BYTOM 0:6 2:0 3pkt. 2:6

 

 

                                        FINAŁ KLAS V
L.p.        
1 SP 21  SOSNOWIEC 1:4 3:4 0pkt.4:8
2 SP 40  SOSNOWIEC 4:3 0:7 3pkt.4:10
3 SP 22 CZĘSTOCHOWA 4:1 7:0 6pkt.11:1

 

 

KLASYFIKACJA KLAS V

MIEJSCE NAZWA DRUŻYNY PUNKTY
I SP 22 CZĘSTOCHOWA 6pkt.11:1
II SP 40  SOSNOWIEC 3pkt.4:10
II SP 21  SOSNOWIEC 0pkt.4:8
IV SP 6 BYTOM 3pkt.7:4
V SP 29 SOSNOWIEC 3pkt. 1:2
VI SP 21BYTOM 3pkt.2:6
VII SP 38 SOSNOWIEC 0pkt0:3
VIII SP 9 BYTOM 0pkt.1:10
IX HEGEMON 0pkt.0:9
     

 

 

Klasa VI

                                        GRUPA A
L.p.        
1 SP 9 BYTOM 2:3 4:3 3pkt. 6:6
2 SP 52 CZĘSTOCHOWA 3:2 3:1 6pkt. 6:4
3 SP 6 BYTOM 1:3 1:4 0pkt. 2:7

 

                                        GRUPA B
L.p.        
1 SP 40 SOSNOWIEC 2:1 1:5 3pkt. 3:6
2 SP 29 SOSNOWIEC 1:2 2:3 0pkt. 3:5
3 HEGEMON 3:2 5:1 6pkt. 8:3

 

                                        GRUPA C
L.p.          
1 SP 21 BYTOM 8:2 0:6 0:4 3pkt. 8:12
2 SP 46 CZĘSTOCHOWA 2:8 2:3 0:6 0pkt. 4:17
3 SP 38 SOSNOWIEC 9:1 6:0 6:0 9pkt. 21:1
4 SP 15 SOSNOWIEC 1:9 3:2 4:0 3 pkt.8:11

 

 

                                        FINAŁ KLAS VI
L.p.        
1 SP 52 CZĘSTOCHOWA 1:2 0:3 0pkt.1:5
2 HEGEMON 2:1 1:2 3pkt.3:3
3 SP 38 SOSNOWIEC 2:1 2:0 6pkt.4:1

 

KLASYFIKACJA KLAS VI

MIEJSCE NAZWA DRUZYNY PUNKTY
I SP 38 SOSNOWIEC 6pkt.4:1
II HEGEMON 3pkt.3:3
II SP 52 CZĘSTOCHOWA 0pkt.1:5
IV SP 21 BYTOM 3pkt.8:8
V SP 9 BYTOM 3pkt. 6:6
VI SP 40 SOSNOWIEC 3pkt.3:6
VII SP 29 SOSNOWIEC 0pkt3:5
VIII SP 6 BYTOM 0pkt.4:7
IX SP 46 CZĘSTOCHOWA 0pkt.2:14
  SP 15 SOSNOWIEC 0pkt.2:14

 

 

  • 7 October 2017
  • 0