POKAZY STRAŻY POŻARNEJ PODCZAS FERII


Podczas kolejnego wolnego popołudnia odwiedziła nas w MDKu straż pożarna. Panowie Strażacy pokazali nam wyposażenie wozu strażackiego oraz odbyli z nami pogadankę na temat bezpiecznego zachowania się zimą, zwłaszcza podczas ferii.

  • 9 February 2018
  • 0