INFORMACJA DLA WYCHOWANKÓW Z MUZY MIECHOWICE


W związku z planowanym Walnym Zgromadzeniem Członków Spółdzielni , informujemy, że zajęcia z MDK nr 2 w terminie od 20.04.2018 r. (piątek) do 27.04.2018 r. (piątek) obywać się będą w siedzibie placówki  przy ul. Ks. J. Popiełuszki 9 w Bytomiu-Karbiu.

Dzień Nazwa zajęć Nr sali w MDK nr 2
20.04.2018- piątek

27.04.2018 r.-piątek

Nauka gry na gitarze- p. J. Hadryś

 

Sala nr 15
Nauka gry na keyboardzie- p. W. Kaczkowski Sala nr 14 (do 15.15)

Gabinet dyrektora (od 15.15)

21. 04.2018- sobota Klub z wyobraźnią- p. E. Szafraniec Sala nr 14
23.04.2018 r.- poniedziałek Koła taneczne- p. A. Wantuch Sala nr 1
Nauka gry na gitarze -p. J. Hadryś

 

Sala nr 11
Nauka gry na keyboardzie- p. W. Kaczkowski Sala nr 14
24.04.2018 r.- wtorek Koła wokalne- p. A. Akram

 

Sala nr 4
Nauka gry na gitarze -p. J. Hadryś

 

Sala nr 2 (do 15.30)

Sala nr 11 (od 15.30)

Nauka gry na keyboardzie- p. W. Kaczkowski Sala nr 14 (do 16.15)

Gabinet dyrektora (od 16.15)

25.04.2018 r.- środa Nauka gry na gitarze -p. J. Hadryś

 

Sala nr 14 (do 16.15)

Sala nr 15 (od 16.15)

26. 04.2018 r.- czwartek Koła wokalne- p. M. Nowak Sala nr 01-02
Nauka gry na gitarze -p. J. Hadryś Sala nr 2
Nauka gry na keyboardzie- p. W. Kaczkowski Sala nr 14
  • 13 April 2018
  • 0