AUDYCJA MUZYCZNA W OCHRONCE


W poniedziałek, 25 czerwca, w Niepublicznym Przedszkolu Katolickim „Ochronka” w Karbiu odbyła się audycja muzyczna, przygotowana i przeprowadzona przez nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu. Dzieci poznały instrumenty – ich wygląd, dźwięki, jakie wydają, a Pani Ania Wantuch dodatkowo umiliła audycję swoim wokalem. Dziękujemy naszym nauczycielom- muzykom: p. Annie Wantuch, p. Janowi Hadrysiowi, p. Jarosławowi Reclikowi, p. Wojciechowi Kaczkowskiemu za chęć podzielenia się swoimi umiejętnościami z przedszkolakami, za wspaniałą energię podczas spotkania.

  • 9 July 2018
  • 0