MIEJSKIE MISTRZOSTWA SZACHOWE Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI


100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest w sposób znaczący wpisana w tegoroczny program pracy naszej Placówki. Kolejną okazją, by uczcić to ważne Święto są nadchodzące Miejskie Indywidualne Mistrzostwa Szachowe.

Już w środę, 14 listopada Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu naszego miasta do udziału w rozgrywkach królewskiej gry.

Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie gry w szachy szkół podstawowych.

ORGANIZATORZY: Uczniowski Klub Sportowy Karb przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu, OSiR Bytom.

UCZESTNICY ZAWODÓW: uczniowie szkół podstawowych /dziewczęta i chłopcy/, KLAS I-III ; IV-VIII /maksymalna ilość uczniów z jednej szkoły – 10 osób/.

MIEJSCE i TERMIN ZAWODÓW: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu- Karbiu,41-906 Bytom, ul. Ks.J.Popiełuszki 9, tel.32-281-21-73, środa 14.11.2018, rejestracja zawodników do godziny 8:45.

SYSTEM ROZGRYWEK: siedem rund systemem szwajcarskim, tempo 15 min. dla zawodnika.

KRYTERIA USTALANIA MIEJSC: suma zdobytych punktów, w razie tej samej ilości punktów punktacja pomocnicza- Bucholz.

WYPOSAŻENIE: sprzęt do gry zapewnia Organizator.

W turnieju obowiązują przepisy gry Polskiego Związku Szachowego. Organizatorzy zastrzegają możliwość ewentualnych zmian w regulaminie, co zostanie ogłoszone na odprawie technicznej.

  • 7 November 2018
  • 0