Follow Me

Close

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 2 W BYTOMIU:

STATUT MDK 2

KONCEPCJA PRACY MDK2 – 2016-2021

PROCEDURA ORGANIZACJI IMPREZ W MDK 2

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY MDK 2 –2017