Follow Me

Close

 

W okresie od 17  maja  do 30 maja  2021r. kontynuuje się stacjonarną formę pracy zajęć realizowanych indywidualne z wychowankiem.

W miarę możliwości organizacyjnych w powyższym okresie dopuszcza się również

realizację zajęć grupowych w formie stacjonarnej, w których wychowankami są:

1.Dzieci obrębie tej samej grupy przedszkolnej  danego przedszkola

 2.Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej  w obrębie tej samej klasy danej szkoły podstawowej.

Zajęcia grup mieszanych (np. wiekowo oraz z różnych placówek) w powyższym terminie

  kontynuowane będą w formie zdalnej  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje o proponowanych formach poszczególnych zajęć publikowane będą na bieżąco na stronie: www.mdk2.bytom.pl w zakładce: E-zajęcia. Szczegółowe informacje można również uzyskać u nauczycieli prowadzących zajęcia.

——————————————————————————————–

 

 

W dniach od 17.05.2021r. (poniedziałek) do 21.05.2021r. (piątek) zajęcia u.p. Ewy Szafraniec zostają odwołane.

————————————————————————————————————

W dniu 12.05.2021r. (piątek) zajęcia u.p. Ewy Szafraniec (koło rękodzieła) zostają odwołane.

——————————————————————————————————————–

 

W dniach  6.05.2021r. (czwartek) i 7.05.2021r. (piątek) zajęcia u.p. Szymona Makowskiego (koło perkusji) zostają odwołane.

——————————————————————————————————————–

W dniach 10.05.2021r. (poniedziałek) i 11.05.2021r. (wtorek) zajęcia u.p. Jarosława Reclika (gitara) zostają odwołane.

——————————————————————————————————————–