Follow Me

Close

Informujemy , że od 28 maja (poniedziałek) rozpoczyna się rekrutacja

na rok szkolny 2018/2019.

Zasady rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 na rok szkolny 2018-2019

Pobierz tutaj ——>   Zasady rekrutacji do MDK nr2 rok 2018-2019

 

Rodzice , opiekunowie proszeni są o dokładne wypełnienie deklaracji i wniosków.

 

I etap przyjmowanie deklaracji kontynuacji zajęć – do 27 maja (niedziela) – przyjmujemy deklaracje kontynuacji zajęć ( deklaracje mogą złożyć osoby , które uczęszczały na zajęcia do Domu Kultury w roku szkolnym 2017/2018).

Deklaracje składamy bezpośrednio u nauczyciela , który prowadzi koło zainteresowań.

 

Pobierz tutaj ——–>  Rekrutacja zakończona

 

II etap rekrutacji – od 28 (poniedziałek) do 15 czerwca (piątek) – składanie wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów na wolne miejsca.

 

Pobierz tutaj ——–> Rekrutacja zakończona

 

25 czerwca (poniedziałek) -Podanie  do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ( listy zostaną wywieszone w MDK nr 2 ul.Ks.J.Popiełuszki 9).

Nie udzielamy informacji telefonicznie.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W dniach 16 sierpnia-23 sierpnia w SEKRETARIACIE PLACÓWKI będzie można składać wnioski wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów na wolne miejsca do kół zainteresowań w rekrutacji uzupełniającej.

 

Pobierz wniosek tutaj —–> Rekrutacja zakończona

 

31 sierpnia (piątek) – Podanie  do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ( listy zostaną wywieszone w MDK nr 2 ul.Ks.J.Popiełuszki 9).

 

Aby zapisać się na wolne miejsce w danym kole na rok szkolny 2018/2019 należy wypełnić kartę uczestnika stałego i złożyć u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 

Pobierz kartę uczestnika tutaj ——> Karta stałego uczestnika zajęć 2018-2019