Follow Me

Close

Informujemy , że od 20 maja (poniedziałek) rozpoczyna się rekrutacja

na rok szkolny 2019/2020.

Zasady rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 na rok szkolny 2019-2020

Pobierz tutaj ——>   Zasady rekrutacji do MDK nr2 rok 2019-2020

 

Rodzice , opiekunowie proszeni są o dokładne wypełnienie deklaracji i wniosków.

 

I etap przyjmowanie deklaracji kontynuacji zajęć – od 20 maja (poniedziałek) do 26 maja (niedziela) – przyjmujemy deklaracje kontynuacji zajęć ( deklaracje mogą złożyć osoby , które uczęszczały na zajęcia do Domu Kultury w roku szkolnym 2018/2019).

Deklaracje składamy bezpośrednio u nauczyciela , który prowadzi koło zainteresowań.

 

Pobierz tutaj ——–>rekrutacja zakończyła się

 

II etap rekrutacji – od 27 maja (poniedziałek) do 14 czerwca (piątek) – składanie wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów na wolne miejsca.

 

Pobierz tutaj ——–> rekrutacja zakończyła się

Pobierz tutaj oświadczenie do wniosku ——–>  rekrutacja zakończyła się

 

U W A G A !!!

Od roku szkolnego 2019/2020 zostały wprowadzone zmiany:

15 czerwca godzina 10:00 sala nr 03 w MDK nr 2 w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 wprowadza się  przeprowadzenie badania uzdolnień kierunkowych kandydatów ubiegających się o przyjęcie do kół śpiewu i emisji głosu.

 

28 czerwca (piątek) -Podanie  do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (listy zostaną wywieszone w MDK nr 2 ul.Ks.J.Popiełuszki 9).

Nie udzielamy informacji telefonicznie.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W dniach 12 sierpnia (poniedziałek)-21 sierpnia (środa) w SEKRETARIACIE PLACÓWKI będzie można składać wnioski wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów na wolne miejsca do kół zainteresowań w rekrutacji uzupełniającej.

 

Pobierz wniosek tutaj —–> rekrutacja zakończyła się

Pobierz tutaj oświadczenie—–> rekrutacja zakończyła się

 

30 sierpnia (wtorek) – Podanie  do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ( listy zostaną wywieszone w MDK nr 2 ul.Ks.J.Popiełuszki 9).

 

Aby zapisać się na wolne miejsce w danym kole na rok szkolny 2019/2020 należy wypełnić kartę uczestnika stałego i złożyć u nauczyciela prowadzącego zajęcia (po wcześniejszym kontakcie z nauczycielem prowadzącym zajęcia).

 

Pobierz kartę uczestnika tutaj ——>Karta stałego uczestnika zajęć 2019-2020