INFORMACJA O ORGANIZACJI ZAJĘĆ OD 29 MARCA DO 11 KWIETNIA 2021r.


Drodzy rodzice i wychowankowie,

informujemy, że w związku z pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej w naszym regionie i dużym wzrostem zachorowań na Covid-19, zgodnie z rekomendacją organu prowadzącego,   Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu  w całości przechodzi na nauczanie zdalne od   29 marca do 11 kwietnia 2021r.

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje o proponowanych formach poszczególnych zajęć publikowane będą na bieżąco na stronie: www.mdk2.bytom.pl w zakładce: E-zajęcia. Szczegółowe informacje można również  uzyskać u nauczycieli prowadzących zajęcia.

Bądźcie zdrowi, trzymajcie dystans i mamy nadzieję, do szybkiego zobaczenia ponownie  w siedzibie MDK 2 :-)

 

  • 26 March 2021
  • 1