Organizacja zajęć w MDK2 od 04.05 do 16.05.2021 r.


W okresie od 04  maja  do 16 maja  2021r. przywraca się stacjonarną formę pracy zajęć realizowanych indywidualne z wychowankiem.

W miarę możliwości organizacyjnych w powyższym okresie dopuszcza się również

realizację zajęć grupowych w formie stacjonarnej, w których wychowankami są:

                                                                               

                           1.Dzieci obrębie tej samej grupy przedszkolnej  danego przedszkola

                           2.Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej  w obrębie tej samej klasy danej szkoły podstawowej.

 

Zajęcia grup mieszanych (np. wiekowo oraz z różnych placówek) w powyższym terminie

  kontynuowane będą  w formie zdalnej  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje o proponowanych formach poszczególnych zajęć publikowane będą na bieżąco na stronie: www.mdk2.bytom.pl w zakładce: E-zajęcia. Szczegółowe informacje można również uzyskać u nauczycieli prowadzących zajęcia.

  • 4 May 2021
  • 2