V Bytomska Olimpiada Języka Angielskiego-zapraszamy przedszkolaki do udziału:-)


Zapraszamy dzieci z bytomskich przedszkoli do udziału w V Bytomskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego!!!!

 

Zgłoszenie Przedszkola do Konkursu:

Aby zgłosić przedszkole do Konkursu należy:

· pobrać i wypełnić załącznik „Karta zgłoszenia” oraz „Oświadczenia”, a następnie przesłać drogą elektroniczną na adres: dariusz.chlapik@mdk2.bytom.pl do dnia 31.05.2022r.

· nagrać wykonanie prezentacji uczestników zgłoszonych do konkursu i przesłać plik lub link nagrania drogą elektroniczną na adres: dariusz.chlapik@mdk2.bytom.pl

· Czas nagrania prezentacji do 5 minut.

Ostateczna data wysłania plików z nagraniem 31.05.2022r.

4. Warunki uczestnictwa:

· Konkurs przeprowadzony zostanie II etapowo dla dzieci przedszkolnych w przedziale wiekowym 5-6 lat.

· Olimpiada, zwana dalej Konkursem, przeznaczona jest dla dzieci z Przedszkoli Miejskich w Bytomiu, uczęszczających na zajęcia języka angielskiego w przedszkolu.

· Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie uczestników oraz dostarczenie Formularza wraz z Oświadczeniem (wypełnionego i podpisanego przez opiekunów prawnych dziecka), będącego załącznikiem do regulaminu.

· W I etapie konkurs polega na przesłaniu do organizatora olimpiady na wyżej podany adres mailowy prezentację grupy konkursowej, np. wiersza, piosenki, scenki rodzajowej, krótkiego przedstawienia teatralnego w języku angielskim).

Na tym etapie zostaną wyłonione 4 grupy finałowe, które będą brały udział w II etapie Konkursu w siedzibie MDK nr 2 w Bytomiu.

Wyniki I etapu Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora 02 czerwca 2022r. Finaliści I etapu zostaną powiadomieni telefonicznie przez organizatora konkursu do wzięcia udziału w II etapie (finale).

· W II etapie Konkursu może wziąć udział 3 dzieci wytypowana z grupy finalistów z etapu I. Uczestników Konkursu typuje przedszkole.

 

 

Regulamin———>Regulamin – V Bytomska Olimpiada Językowa dla Przedszkolaków 2022

Karta zgłoszenia—>Karta zgłoszenia

Oświadczenie/Zgoda na przetwarzanie danych- nauczyciel—————>Zgoda na przetwarzanie danych-Nauczyciel

Oświadczenie/Zgoda na przetwarzanie danych- uczestnik—————–>Zgoda na przetwarzanie danych-Uczestnik

  • 22 April 2022
  • 1