Follow Me

Close

 Grzegorz Mączka-Arkusz zajęć Koło szachowe 19.04-30.04.2021 r—> Grzegorz Maczka-Sekcja szachowa arkusz zajęć 19.-30.04

                                                        ——————————————————————————————————————————————————————-

Grzegorz Mączka-Arkusz zajęć Koło szachowe 4.05-15.05.2021 r—> Grzegorz Mączka Sekcja szachowa arkusz zajęć 4.05-15.05

                                    ——————————————————————————————————————————————————————-

 Grzegorz Mączka-Arkusz zajęć Koło szachowe 17.05-30.05.2021 r—> Grzegorz Macza -Sekcja szachowa arkusz zajęć 17.05-30.05

                                                        ——————————————————————————————————————————————————————-