Follow Me

Close

Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 41-906 Bytom ul.Popiełuszki 9

tel. 32/2812– 173
mail:sekretariat@mdk2.bytom.pl

dane kontaktowe inspektora IOD

                                                                        
                                 IOD Aleksandra Słoma

                                 Urząd Miejski Bytom, ul. Smolenia 35

                                  Mail: iod_edu@um.bytom.pl

 

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.

  1. Obowiązek informacyjny znajduje się w zakładce RODO.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA-UMOWA CYWILNOPRAWNA

KLAUZULA INFORMACYJNA-Covid-19-MONITOROWANIE STANU ZDROWIA

KLAUZULA INFORMACYJNA-REKRUTACJA

KLAUZULA INFORMACYJNA -NABÓR NA WOLNE MIEJSCA KARTA STAŁEGO UCZESTNIKA

KLAUZULA INFORMACYJNA – upoważnienie do odbierania dziecka po skończonych zajęciach

KLAUZULA INFORMACYJNA- pracownicy zgoda wizerunek, media społecznościowe

KLAUZULA INFORMACYJNA – wizerunek wychowanka- media społecznościowe

KLAUZULA INFORMACYJNA – You Tube

KLAUZULA INFORMACYJNA – Facebook

KLAUZULA INFORMACYJNA – strona internetowa

KLAUZULA INFORMACYJNA- ZAJĘCIA ZDALNE

KLAUZULA INFORMACYJNA-ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KLAUZULA INFORMACYJNA PPK

PROCEDURA REALIZACJI PRAW OSÓB których dane dotyczą- 2021

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – Monitoring wizyjny

WZÓR WYCOFANIA ZGODY-PRACOWNIK

WZÓR WYCOFANIA ZGODY-UCZEŃ.