Follow Me

Close

Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia stałe w roku szkolnym 2022/2023 w naszym MDK-u.

 

Od 16 maja do 22 maja – Przyjmowanie deklaracji na kontynuację zajęć (w terminie 7 dni poprzedzający termin postępowania rekrutacyjnego).

Od 23 maja do 12 czerwca – Składanie wniosków wraz z dokumentacją potwierdzająca spełnienie kryteriów na wolne miejsca – wniosek ukaże się wkrótce. 

 

8 sierpnia do 19 sierpnia – Termin postępowania uzupełniającego  (Składanie wniosków wraz z dokumentacją potwierdzająca spełnienie kryteriów na wolne miejsca).

15 czerwca (środa) – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

17 czerwca – 20 czerwca –  I etap postępowania rekrutacyjnego (kryteria ustawowe).

23 sierpnia – 24 sierpnia –  Termin postępowania uzupełniającego

21 czerwca – 22 czerwca –  II etap postępowania rekrutacyjnego (kryteria lokalne)

25 sierpnia – 26 sierpnia – Termin postępowania uzupełniającego

 

24 czerwca (piątek) – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

( listy zostaną wywieszone w MDK nr 2 ul.Ks.J.Popiełuszki 9).

 

31 sierpnia (środa) – Termin postępowania uzupełniającego – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

( listy zostaną wywieszone w MDK nr 2 ul.Ks.J.Popiełuszki 9).

 

Na bieżąco będą ukazywać się informacje oraz wnioski.