Follow Me

Close

Informujemy , że od 17 maja (poniedziałek) rozpoczyna się rekrutacja

na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 na rok szkolny 2021-2022

Pobierz tutaj ——>  Zasady rekrutacji do MDK nr2 rok 2021-2022

Oferta zajęć stałych na rok szkolny 2021/2022———————>Oferta zajęć stałych na rok szkolny 2021-2022

                                           Ilość wolnych miejsc na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022———————->Ilość wolnych miejsc rekrutacja czerwiec 20212022

 

Rekrutacja terminy—————>Terminarz rekrutacji

Rodzice , opiekunowie proszeni są o zapoznanie się Zasadami rekrutacji do MDK2 na rok szkolny 2021/2022

 

 

I etap przyjmowanie deklaracji kontynuacji zajęć – od 17 maja (poniedziałek) do 23 maja (niedziela) – zgłoszenie drogą telefoniczną nauczycielowi prowadzącemu koło zainteresowań deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach,na które kandydat został przyjęty w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację .(Nauczyciele będą kontaktować się telefonicznie z rodzicami,opiekunami dzieci).

Deklaracje drogą telefoniczną  składamy bezpośrednio u nauczyciela , który prowadzi koło zainteresowań.

 

II etap rekrutacji – od 24 maja (poniedziałek) do 13 czerwca (niedziela) – złożenie w zaklejonej kopercie w wystawionej w holu placówki skrzynce podawczej lub dostarczonego drogą pocztową-Wniosku o przyjęcie na zajęcia (Załącznik nr 1  )wraz z udokumentowaniem spełnienia kryteriów ustawowych lub lokalnych zgodnie z Załącznikiem nr 1 .

 

 

Wychowanek kontynuujący zajęcia w kole, chcący dodatkowo rozpocząć edukację w kole, którego nie był uczestnikiem w roku szkolnym 2020/2021 musi do nowo wybranego koła dodatkowo złożyć Wniosek, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad rekrutacji.

 

 

Pobierz tutaj  Wniosek ——–> Załącznik nr 1- Wniosek MDK2 – 2021-2022

Pobierz tutaj Oświadczenie do wniosku ——–> Załącznik nr 2 – Oświadczenie

 

 

16 czerwca (środa) -Podanie  do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych (listy zostaną wywieszone w MDK nr 2 ul.Ks.J.Popiełuszki 9).

Informacje telefoniczne będą udzielane tylko po weryfikacji osoby upoważnionej do kontaktu.

 

25 czerwca (piątek)-Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W dniach 9 sierpnia (poniedziałek)-18 sierpnia (środa)  będzie można składać wnioski wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów na wolne miejsca do kół zainteresowań w rekrutacji uzupełniającej.

31 sierpnia (wtorek) – Podanie  do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ( listy zostaną wywieszone w MDK nr 2 ul.Ks.J.Popiełuszki 9).

Informacje telefoniczne będą udzielane tylko po weryfikacji osoby upoważnionej do kontaktu.

Serdecznie zapraszamy!!!