Follow Me

Close

Informujemy , że od 18 maja (poniedziałek) rozpoczyna się rekrutacja

na rok szkolny 2020/2021

Zasady rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 na rok szkolny 2020-2021

Pobierz tutaj ——>   Zasady rekrutacji do MDK nr2 rok 2020-2021

 

Rodzice , opiekunowie proszeni są o zapoznanie się Zasadami rekrutacji do MDK2 na rok szkolny 2020/2021

 

I etap przyjmowanie deklaracji kontynuacji zajęć – od 18 maja (poniedziałek) do 24 maja (niedziela) – zgłoszenie drogą telefoniczną nauczycielowi prowadzącemu koło zainteresowań deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach,na które kandydat został przyjęty w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację .(Nauczyciele będą kontaktować się telefonicznie z rodzicami,opiekunami dzieci).

 

Deklaracje drogą telefoniczną  składamy bezpośrednio u nauczyciela , który prowadzi koło zainteresowań.

 

 

 

II etap rekrutacji – od 25 maja (poniedziałek) do 12 czerwca (piątek) – złożenie w zaklejonej kopercie w wystawionej w holu placówki skrzynce podawczej lub dostarczonego drogą pocztową-Wniosku (Załącznik nr 1) o przyjęcie na zajęcia ,Oświadczenia (Załącznik nr 2)  wraz z udokumentowaniem spełnienia kryteriów ustawowych lub lokalnych zgodnie z Załącznikiem nr 1 .

 

Rekrutacja terminy—————>Rekrutacja terminy

 

Oferta zajęć stałych na rok szkolny 2020/2021———————>Oferta zajęć stałych w roku szkolnym 2020-2021

 

Liczba wolnych miejsc na zajęcia stałe w roku szkolnym 2020/2021———–>Liczba wolnych miejsc na zajęcia stałe w roku szkolnym 2020-2021 (3)

 

 

Pobierz tutaj  Wniosek ——–> Załącznik nr 1- Wniosek MDK2 – 2020-2021

 

Pobierz tutaj Oświadczenie do wniosku ——–>  Załącznik nr 2 – Oświadczenie

 

 

17 czerwca (środa) -Podanie  do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych (listy zostaną wywieszone w MDK nr 2 ul.Ks.J.Popiełuszki 9).

Informacje telefoniczne będą udzielane tylko po weryfikacji osoby upoważnionej do kontaktu.

 

 26 czerwca (piątek)-Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W dniach 10 sierpnia (poniedziałek)-18 sierpnia (wtorek)  będzie można składać wnioski wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów na wolne miejsca do kół zainteresowań w rekrutacji uzupełniającej.

 

Liczba wolnych miejsc na zajęcia stałe w roku szkolnym 2020/2021 ——->Ilość wolnych miejsc po II etapie rekrutacji

 

Pobierz  tutaj Wniosek   —–> Załącznik nr 1- Wniosek MDK2 – rekrutacja uzupełniająca 2020-2021

Pobierz tutaj Oświadczenie do wniosku —–> Załącznik nr 2 – Oświadczenie

 

31 sierpnia (poniedziałek) – Podanie  do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ( listy zostaną wywieszone w MDK nr 2 ul.Ks.J.Popiełuszki 9).

Informacje telefoniczne będą udzielane tylko po weryfikacji osoby upoważnionej do kontaktu.

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I WYCHOWANKÓW!

Wychowankowie kontynuujący zajęcia oraz wychowankowie przyjęci w rekrutacji czerwcowej i sierpniowej proszę od 1 do 12 września zgłosić się do nauczycieli ( harmonogram czasu pracy nauczycieli zostanie podany 1 września) w celu ustalenia planu zajęć.

Osoby, które chcą się zapisać na wolne miejsca w kołach zainteresowania , proszę zgłosić się od 1 do 12 września do nauczyciela prowadzącego zajęcia .
Zajęcia rozpoczynają się od 14 września zgodnie z ustalonym z nauczycielem planem zajęć.

 

Liczba wolnych miejsc na zajęcia stałe w roku szkolnym 2020/2021 po rekrutacji uzupełniającej ——->Liczba wolnych miejsc po rekrutacji uzupełniającej 2020-2021

 

Komplet dokumentów niezbędnych do wypełnienia przy zapisaniu na zajęcia:

 

Pobierz tutaj —>Karta stałego uczestnika zajęć 2020-2021

Pobierz tutaj —>Załącznik nr 1 – Oświadczenie Covid-19

Pobierz tutaj —>Załącznik nr19- Zgoda – wizerunek MDK

Pobierz tutaj —>Zgody Rodziców na samodzielny powrót dzieci

Serdecznie zapraszamy!!!