Follow Me

Close

KOŁA PLASTYCZNE

Prowadząca – mgr Alina Muschalik

-rozwijają aktywność twórczą zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, jak również rozwijają twórczą pasję wychowanków w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,

-zajęcia rozwijają wyobraźnię i wrażliwość plastyczną, umiejętności wyrażania własnych uczuć i przeżyć za pomocą środków plastycznych,

-zapoznają i rozwijają wiedzę na temat różnorodnych technik plastycznych w zakresie malowania, rysowania, rzeźbienia,

-uwrażliwiają wychowanków na piękno otaczającego je świata,

-podejmowane są plastyczne realizacje różnorodnych tematów: martwej natury, pejzażu, postaci ludzkiej i zwierzęcej,

-zajęcia uświadamiają i rozwijają potrzeby bezpośredniego kontaktu ze sztuką poprzez udział w wystawach w galeriach sztuki, muzeach i warsztatach plastycznych,

-kształtują umiejętności włączania sztuki we własne życie,

-umożliwiają wychowankom konfrontację ich wiedzy i umiejętności poprzez udział w konkursach plastycznych, czego wyrazem są liczne sukcesy o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

-zajęcia odbywają się w następujących kołach:

„Plastuś”

„Akwarela”

„Tempera”

„Pinokio” – Miechowice

„Pop – Art” – Miechowice

 

3p1akssj5hc3f01sbv8atoahhehd-kopiowanie

KOŁO KLUB Z WYOBRAŹNIĄ

Prowadząca – mgr Magdalena Kurek

Cele:

Działania plastyczne przeznaczone dla dzieci 4-9 lat „Planeta wyobraźni” uczą współdziałania z innymi, budują poczucie wartości ,akceptacji, więzi osobowej, przynależności do grupy. Wyrabiają wrażliwość na innych i świat, rozwijają zarówno prace zespołową jak i kładą nacisk na rozwój indywidualny. Wyrabiają wnikliwą obserwację przyrody, zwierząt oraz związek człowieka ze światem wewnętrznym.

Zajęcia są urozmaicone i nastawione na nowe impulsy.

Czym się zajmują:

Poznajemy krainę teatru, kukiełek, teatru cieni: ”Papierowy kosmos” , wyruszamy w „Kosmiczną odyseję”, okrywamy wszechświat i kontynenty oraz podwodne krainy ”Wyspa skarbów” w formie zabawy uczy pracy zespołowej i słuchania siebie nawzajem oraz empatii. „Dialog –dłonie” , maski weneckie , zwierząt, karnawałowe.

Zajęcia nastawione są na rozwój jednostki, drogę , poszukiwanie i uruchamianie się twórcze niż sam cel – określony do którego warto dążyć.

Efekty:

W czasie zajęć dzieci nabywają nowych umiejętności manualnych i warsztatowych w zakresie nowych technik malarskich , plastycznych ( kolaż, rzeźba, relief, papier –mache, pastel, mozaika, powielanie, odbijanie ,szablon)Działania plastyczne w różnych materiałach, technikach , formach ( masa solna, plastelina, mini makiety)Poprzez wspólne malowanie buduje się więź osobowa, samoakceptacja, zajęcia pobudzają aktywność dla osób wycofanych, artykulację plastyczną

(naprzemienność impulsów, wprowadzenie elementów ruchu, scenki teatralne, różnorodność tematyki i kompozycji ( duże formaty, szare papiery w celu zwiększenia koordynacji –oko –ręka –mózg., oraz połączeń synaps, prawej i lewej półkuli.

Wprowadzanie autoprezentacji i mini wystaw prac dzieci sprzyja kształtowaniu postaw kreatywnych.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży 9-18 lat „Twórczy architekt” których efektem jest: możliwość wyrażania swoich doznań
przeżyć , poglądów językiem malarskim , graficznym ,projektowym „Plakat kampanii społecznej”, „Okładka na płytę CD, do filmu lub spektaklu, „Symbol uczucia”., świadomość związku malarstwa z życiem wewnętrznym człowieka.
Działania innowacyjne i eksperymentalne to tematy zespołowe np. projekt i realizacja makiet przestrzennych, gier planszowych których celem jest gotowość do rozliczenia się z projektu, czasu( systematyczność , tempo pracy, odpowiedzialność) Budowanie poczucia samoakceptacji i samooceny, empatii.
Cele:
Poszerzenie umiejętności manualno –warsztatowych, rozbudzenie twórczej postawy wobec siebie i świata, ćwiczenia rysunkowe, malarskie z wyobraźni i z obserwacji. Tematy są pretekstem do autorefleksji, zwrócenia uwagi na wartości ponadczasowe „Makiety kościołów romańskich i gotyckich”, „Drzewo genealogiczne”. Poznanie technik plastycznych jak mozaika i witraż .
Działania poprzedzone są mini wykładem oraz prezentacją przykładów witraży, kościołów gotyckich katedr we Francji , tympanonów. Celem jest wyposażenie w niezbędne umiejętności plastyczne i wiedzę z tego zakresu.
Metody: ćwiczenia rysunkowe, malarskie, szkice, prezentacja uznanych dzieł mistrzów malarstwa, zabytków Polski i Europy.
Czym się zajmują:
Zajęcia dają możliwość i stwarzają profesjonalne warunki do wzbogacenia indywidualnej aktywności poprzez projekt i wykonanie oraz autoprezentacje makiet zamków średniowiecznych, twierdz. Makiet pokoju zw. z przyszłym zawodem, makiet ogrodów, budowania nastroju i emocji przez kostium –własne projekty. Poznawanie nowych technik plastycznych : papier –mache, masa solna, wykonanie maski weneckiej, magia teatru, opracowanie scenariusza przedstawienia do teatru cieni, kukiełkowego lub story –bordu inspirowanego legendą, miastem bądź książką.

dscf0483dscf0488dscf0489dscf0508KOŁO RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Prowadząca – mgr Anna Lisowska -Lisiecka

W pracowni rękodzieła prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania i predyspozycje wychowanków, którzy  doskonalą umiejętności w wyszywaniu oraz projektowaniu i wytwarzaniu biżuterii koralikowej,

Wychowankowie doceniają wyroby własnoręcznie wykonane, wdrażają się do cierpliwości i dokładności oraz wytrwałości w działaniu twórczym,

Wykonują wiele ciekawych prac, którymi obdarowują swoich najbliższych,

Efektami pracy chwalą się wśród kolegów szkolnych, co promuje nie tylko pracownię, ale także  MDK nr 2 w środowisku.

 

 

KOŁO CERAMICZNE, KOŁO DEKORATORSKIE

Prowadzący – mgr Rafał Grzybek

Cele koła:

– kształtowanie oraz rozbudzanie zamiłowań i zainteresowań plastycznych,

-kierunkowanie kultury plastycznej – umiejętne włączanie sztuki we własne życie,

– rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej,

– rozwijanie pasji twórczej,

-zwiększanie zdolności manualnych oraz rozwijanie samodzielnego tworzenia i kreatywności.

Co daje uczestnictwo w zajęciach?

-nauczysz się wyrażania swoich emocji środkami plastycznymi,

-kształtowanie indywidualności i osobowości,

-poznasz nowe techniki plastyczne ,

-nauczysz się samodzielnie projektować i wykonywać prace ceramiczne z gliny,

-poznasz różne techniki ceramiczne i plastyczne

-będziesz mógł pochwalić się swoimi pracami podczas wystaw i konkursów.

_igp9245-kopiowanie_igp9250-kopiowanie_igp9257-kopiowanie_igp9262-kopiowanie_igp9268-kopiowanie

KOŁO TWÓRCZOŚCI NIEZALEŻNEJ

Prowadzący – mgr Rafał Grzybek

Cele koła:

-Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia.

– Zapoznanie z nowymi technikami plastycznymi.

-Wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań na miarę indywidualnych możliwości każdego uczestnika.

– Wdrażanie do współpracy w grupie i wzajemnej pomocy.

– Doskonalenie sprawności manualnej i percepcyjnej.

– Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami, materiałami plastycznymi.

– Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły.