Follow Me

Close

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRZEDSZKOLAKÓW I KLAS  I – III

Prowadzący – Dariusz Chlapik

Zajęcia odbywają się w MDK nr 2 w Karbiu  , Niepublicznym Przedszkolu „Ochronka” oraz w ZSO 5 (SP 26) w Miechowicach.

-Celem zajęć jest połączenie dobrej zabawy z efektywną nauką języka angielskiego, motywowanie  dzieci do nauki oraz rozwijanie wiary we własne możliwości językowe.

-Każda lekcja zawiera aktywną zabawę, piosenkę, rymowankę lub wierszyk. Efektywną naukę umożliwiają również zabawy ruchowe, zabawne historyjki. Częste powtórki i pomoce wizualne ułatwiają utrwalenie zdobytej wiedzy.

-Na zajęciach stosowana jest metoda TPR (Total Physical Response), tzn. metoda reagowania całym ciałem. TPR to niezwykle pomocna technika w pracy  z dziećmi, pozwalającą na zaktywizowanie całego ciała, a więc zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu dziecka przedszkolnego.

-Dla dzieci szkolnych elementy czytania, pisania oraz gramatyki wprowadzane są stopniowo.

-Program Koła współgra z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego.

-Program Koła uwzględnia również poznawanie kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych.

_igp0060-kopiowanie-kopiowanie

GAZETKA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

2017/2018

MARZEC 2018:

Music Is Everywhere – Zakres słownictwa 2018

LUTY 2018:

Fairy Tales – Zakres Słownictwa 2018

STYCZEŃ 2018:

Animals (Birds) Are Hungry

The Winter Song

Zakres słów do tematyki Winter Sports & Fun

GRUDZIEŃ:

Gazetka English Merry Christmas

Jingle Bells – song

We Wish You A Merry Christmas – song

Christmas Carol

 

LISTOPAD:

This Is My House – song

Electrical Appliances

 

My Favourite Pet (zakres słów)

 

Health Care – Zakres Słów

Do You Like Broccoli Ice-Cream

 

Autumn Mood – Zakres słownictwa

The weather.

What’s The Weather Like Today – song

PAŹDZIERNIK- Autumn In The OrchardAutumn In The Garden

Body Parts

Senses – Zakres Słownictwa

Zakres słów Feelings & emotions

Song – If You’re Happy


KOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Prowadzący- mgr Witold Witkowski

Zajęcia kół jęz. angielskiego odbywają się w szkołach SP 33 i SP 54 w Miechowicach (dla uczniów klas 4-6) oraz w Gimnazjum nr 8 w Karbiu (dla uczniów klas 4-6 SP, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych).

Podczas zajęć uczniowie mają możliwość utrwalenia wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole oraz zdobycia wiedzy wykraczającej poza szkolny materiał nauczania.

Program pracy kół kładzie nacisk na wszechstronne rozwijanie umiejętności językowych ze szczególnym uwzględnieniem sprawności mówienia i reagowania językowego w sytuacjach codziennych, co umożliwia praca w małych grupach.

Istotnym elementem programu jest również poszerzanie wiedzy o kulturze, geografii i historii krajów anglojęzycznych oraz kształtowanie u wychowanków postaw otwartości i tolerancji wobec innych kultur i narodowości.

img_0506a-kopiowanie