ORGANIZACJA ZAJĘĆ W MDK 2 W TERMINIE 12.04-18.04.2021 R.


Drodzy rodzice i wychowankowie,

  informujemy, że zgodnie z rekomendacją organu prowadzącego w terminie od 12.04.-18.04.2021r. zajęcia w placówce nadal realizowane będą w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Informacje o proponowanych formach poszczególnych zajęć publikowane będą na bieżąco na stronie: www.mdk2.bytom.pl w zakładce: E-zajęcia. Szczegółowe informacje można również uzyskać u nauczycieli prowadzących zajęcia.
Bądźcie zdrowi, trzymajcie dystans i mamy nadzieję, do szybkiego zobaczenia ponownie w siedzibie MDK 2 :)

  • 12 April 2021
  • 1