Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu

Dokumenty

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 2 W BYTOMIU

 

Dokumenty do pobrania:

Statut  MDK2

Aneks nr 1 do  statutu MDK2

Regulamin prowadzenia strony internetowej

 

Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu wychowanków w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 (PDF, 680 KB)

 

Procedura zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas ich pobytu w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 (PDF, 212 KB)

Procedura dotycząca przyprowadzania i odbierania dziecka z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 (PDF, 649 KB)

Procedura dotycząca przypadku, gdy nauczyciel/lub personel placówki podejrzewa, że dziecko z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 chce odebrać rodzic/prawny opiekun, osoba upoważniona będąca pod wpływem alkoholu, narkotyków zachowująca się agresywnie , która nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (PDF, 378 KB)

Procedura dotycząca sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 (PDF, 368 KB)

Procedura dotycząca przypadku, odbierania dziecka z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub w wolnym związku (PDF, 374 KB)

Procedura dotycząca bezpieczeństwa w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2, na terenie zielonym i poza terenem Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 (PDF, 416 KB)

Procedura spacerów i wycieczek organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 (PDF, 487 KB)

Procedura bezpiecznego użytkowania sprzętu sportowego w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 363 KB)

Procedura postępowania z dzieckiem, które na dolegliwości zdrowotne w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 418 KB)

Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 380 KB)

Procedura udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 448 KB)

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 509 KB)

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 224 KB)

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób pochodzenia pasożytniczego (glisty i owsicy) w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 409 KB)

Procedura kontaktów z rodzicami w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 395 KB)

Procedura monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 365 KB)

Procedura wspierania rozwoju dziecka zdolnego w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 397 KB)

Procedura postępowania nauczyciela z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze lub edukacyjne w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 399 KB)

Procedura awaryjna w przypadku agresywnego intruza lub złodzieja na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 209 KB)

Procedura awaryjna w razie zagrożenia podłożeniem ładunku wybuchowego w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 486 KB)

Procedura ewakuacji dzieci i pracowników Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 411 KB)

Procedura komunikowania się w przypadku zagrożenia w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 384 KB)

Procedura awaryjna w przypadku niebezpiecznej sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 195 KB)

Procedura postępowania pracowników placówki w przypadku rozpylenia, rozlania, rozsypania substancji szkodliwych, toksycznych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 369 KB)

Procedura postępowania w razie wystąpienia obfitych opadów śniegu, oblodzenia i innych zagrożeń związanych z porą roku w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 386 KB)

Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego w Młodzieżowym Domu kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 396 KB)

Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia po godzinach pracy placówki w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 385 KB)

Procedura postępowania w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia do Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 385KB)

Procedura awaryjna w przypadku eksplozji lub zagrożenia eksplozją w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 389 KB)

Procedura awaryjna w przypadku skażenia chemicznego w Młodzieżowym Domu kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 191 KB)

Procedura postępowania w przypadku awarii ogrzewania w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 383 KB)

Procedura bezpieczeństwa i higieny w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2w Bytomiu (PDF, 453 KB)

Procedura bezpieczeństwa uczestników zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 697 KB)

Procedura organizacji imprez w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu (PDF, 421 KB)

Procedura bezpieczeństwa i kontroli terenu zielonego oraz sprzętu rekreacyjno-sportowego (PDF, 267 KB)