Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu


 • Kalendarium

  Czwartek, 2023-09-28

  Imieniny: Libuszy, Wacławy


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 102325
  • Do końca roku: 94 dni
  • Do wakacji: 267 dni

Dokumenty

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 2 W BYTOMIU:

Statut  MDK2

Aneks nr 1 do  statutu MDK2

Regulamin strony internetowej MDK2

 

Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu wychowanków w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2.

 

Procedura zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas ich pobytu w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2.

Procedura dotycząca przyprowadzania i odbierania dziecka z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2.

Procedura dotycząca przypadku, gdy nauczyciel/lub personel placówki podejrzewa , że dziecko z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 chce odebrać rodzic/prawny opiekun, osoba upoważniona będąca pod wpływem alkoholu, narkotyków zachowująca się agresywnie , która nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa

Procedura dotycząca sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2.

Procedura dotycząca przypadku, odbierania dziecka z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przez rodziców rozwiedzionych ,żyjących w separacji lub w wolnym związku.

Procedura dotycząca bezpieczeństwa w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2, na terenie zielonym i poza terenem Młodzieżowego Domu Kultury nr 2.

Procedura spacerów i wycieczek organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2.

Procedura bezpiecznego użytkowania sprzętu sportowego w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu. VIII 9

Procedura postępowania z dzieckiem, które na dolegliwości zdrowotne w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu .

Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu.

Procedura udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu.

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu.

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu .

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób pochodzenia pasożytniczego ( glisty i owsicy ) w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu.

Procedura kontaktów z rodzicami w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu

Procedura monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu.

Procedura wspierania rozwoju dziecka zdolnego w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu.

Procedura postępowania nauczyciela z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze lub edukacyjne w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu.

Procedura awaryjna w przypadku agresywnego intruza lub złodzieja na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu

Procedura awaryjna w razie zagrożenia podłożeniem ładunku wybuchowego w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu.

Procedura ewakuacji dzieci i pracowników Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu.

Procedura komunikowania się w przypadku zagrożenia w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu.

Procedura awaryjna w przypadku niebezpiecznej sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu.

Procedura postępowania pracowników placówki w przypadku rozpylenia ,rozlania, rozsypania substancji szkodliwych, toksycznych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu.

Procedura postępowania w razie wystąpienia obfitch opadów śniegu,oblodzenia i innych zagrożeń związanych z porą roku w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu.

Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego w Młodzieżowym Domu kultury nr 2 w Bytomiu.

Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia po godzinach pracy placówki w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu

Procedura postępowania w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia do Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu.

Procedura awaryjna w przypadku eksplozji lub zagrożenia eksplozją w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu.

Procedura awaryjna w przypadku skażenia chemicznego w Młodzieżowym Domu kultury nr 2 w Bytomiu.

Procedura postępowania w przypadku awarii ogrzewania w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu.

Procedura bezpieczeństwa i higieny w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2w Bytomiu.

Procedura bezpieczeństwa uczestników zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu

Procedura organizacji imprez w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu

Procedura bezpieczeństwa i kontroli terenu zielonego oraz sprzętu rekreacyjno-sportowego.