Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu

Kadra

mgr Joanna Prus – Kaczkowska – dyrektor

pracownia artystyczna 


mgr Małgorzata Bogacka – wicedyrektor

pracownia naukowa 


mgr Witold Witkowski –kierownik działu naukowego

pracownia naukowa 


mgr Grzegorz Mączka – kierownik działu sport, taniec, technika

pracownia rekreacji


mgr Jarosław Reclik-kierownik działu artystycznego

pracownia muzyczna


mgr Anna Akram

Koło akademia śpiewu – soliści


mgr Klaudia Leciej – Kawalec

pracownia artystyczna 


mgr Maciej Rydzyński

pracownia rekreacji 


mgr inż. Zbigniew Reich

pracownia informatyczna 


mgr Anna Lisowska – Lisiecka

pracownia rękodzieła 


mgr Anna Wilczek

pracownia naukowa 


mgr Małgorzata Nowak

pracownia artystyczna 


mgr Monika Dubiel

pracownia naukowa 


mgr Alina Muschalik

pracownia plastyczna mgr Rafał Grzybek

pracownia plastyczna 


mgr Wojciech Kaczkowski

pracownia artystyczna

pracownia muzyczna 


lic. Jan Hadryś

pracownia muzyczna


lic. Krzysztof Moskwa

pracownia modelarska 


mgr Marek Szukalski

pracownia rekreacji


mgr Anna Wantuch

pracownia artystyczna 


 inż. Justyna Kłaczyńska

pracownia artystyczna


mgr Ewa Szafraniec

pracownia naukowa 


lic. Dariusz Chlapik

pracownia naukowa 


mgr Szymon Makowski

pracownia muzyczna 


mgr Anna Kowalska

pracownia plastyczna


mgr Katarzyna Giertyczka

pracownia naukowa 

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

 

p. Marzena Drążkiewicz

Kierownik gospodarczy


mgr Aleksandra Piętowska

Specjalista


lic. Bogusława Waldman

Sekretarz


mgr Iwona Sośniok

Główny księgowy


p. Izabela Pilarczyk

Specjalista ds. płac