Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu


 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-06-20

  Imieniny: Bogny, Rafaeli


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 515571
  • Do końca roku: 194 dni
  • Do wakacji: 1 dzień

O placówce

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu jest placówką oświatowo-wychowawczą obejmującą swym zasięgiem dzieci i młodzież szkół podstawowych, szkół średnich, oraz przedszkoli. Tygodniowo organizujemy czas wolny ponad 1450 uczestnikom, zapewniając im możliwość rozwijania zainteresowań twórczych takich jak: plastycznych, muzycznych, modelarskich, wokalnych, literackich, tanecznych, sportowych, naukowych.

Organizujemy dzieciom i młodzieży udział w 87 kołach zainteresowań, umożliwiając korzystanie z wielu pracowni m.in.: muzycznych, tanecznych, plastycznej, rękodzieła, modelarskiej, sportowej, naukowej, informatycznej.

Organizacja działalności Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu oparta jest na pracy kół zainteresowań tworzących:
 • 10 pracowni
 • 82 koła zainteresowań
Celem naszej pracy jest prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenia umiejętności, pogłębianie wiedzy oraz przygotowanie młodego człowieka do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Placówka nasza realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne we współpracy z rodzicami, szkołami oraz środowiskiem lokalnym.
Zajęcia organizowane w MDK nr 2 cieszą się dużym zainteresowaniem, a efektem tego jest aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego naszych uczestników w miłej atmosferze, pod okiem kompetentnych, przychylnych i otwartych nauczycieli.
Nasza placówka zachęca, umożliwia i przygotowuje dzieci i młodzież do udziału w konkursach artystycznych i rekreacyjno-sportowych o zasięgu miejskim, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Jest organizatorem wielu imprez i działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniu społecznemu.

Od 01.03.2007 roku placówka prowadzi działalność poza swoją siedzibą w dzielnicy Bytom – Miechowice oraz w Szombierkach.

Po zdiagnozowaniu potrzeb uruchomiła ofertę zajęć w formie kół zainteresowań dostosowanych do potrzeb i zainteresowań dzieci i młodzieży z tego środowiska.

Zajęcia prowadzone w oddziale MDK nr 2 realizowane są w:
 • Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Nickla 19
 • Szkoła Podstawowa nr 33 w Miechowicach, ul. Matki Ewy 9
 • Przedszkole nr 36 Bytom-Karb, ul.Popiełuszki 11
 • Miejskim Przedszkolu nr 62 ul.Felińskiego 39A
 • Szkoła Podstawowa nr 45 ul. Zakątek 20